O IS HealthPro

IS HealthPro

verzia 3.0.11
Posledná aktualizácia 14.07.2020

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Profiland s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 841 03 Bratislava, IČO: 463 848 80, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76656/B.


Adresy elektronickej pošty:

Kontaktné údaje pre DEMO

Pre prihlásenie do demo verzie prosíme o zadanie Vašich kontaktných údajov.