O IS HealthPro

IS HealthPro

verzia 2.0.5
Posledná aktualizácia 07.11.2019

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Profiland s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 841 03 Bratislava, IČO: 463 848 80, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76656/B.


Adresy elektronickej pošty:

Kontaktné údaje pre DEMO

Pre prihlásenie do demo verzie prosíme o zadanie Vašich kontaktných údajov.